An_cika, Wiesbaden

Osecaj kao hotel 5*, lepo, cisto, moderno. a gazda treba biti svima primer kako se primaju gosti.
Potpuno sve.