Klaudija i Milan

Osećali smo se van sveta i vremena. Baš nam je to trebalo. I ponovićemo sigurno.