ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

 •  Το διαμέρισμα πρέπει να εκκενωθεί έως τις 11:00 την ημέρα της αναχώρησης εκτός και αν η συμφωνία προβλέπει διαφορετικά.
 •  Διαμονή στο διαμέρισμα μετά τις 11:00 θα χρεωθεί και για την επόμενη ημέρα.
 •  Η είσοδος πραγματοποιείται από τις 14:00 και ενδεχομένως και νωρίτερα αν το διαμέρισμα είναι διαθέσιμο.
 •  Στο διαμέρισμα δεν επιτρέπονται τα ζώα.
 •  Οι επισκέπτες θα πρέπει να παίρνουν μαζί τους τα πολύτιμα αντικείμενα ,διότι για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε.
 •  Στο διαμέρισμα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται ηλεκτρικές εστίες και θερμάστρες, διότι είναι εξοπλισμένο με συσκευές έτσι ώστε δεν θα τις χρειαστείτε.
 •  Οι επισκέπτες θα πρέπει να συντηρούν το διαμέρισμα και οποιαδήποτε ζημιά που γίνεται θα πρέπει να αποζημιωθεί.
 •  Οι επισκέπτες δεν θα πρέπει να προκαλούν θόρυβο-φασαρία και να διαταράσσουν τη δημόσια τάξη ιδιαίτερα για το χρονικό διάστημα από 14 έως 17 μ.μ. και 22-09 π.μ.
 •  Στο διαμέρισμα μπορείτε να δέχεστε επισκέπτες, εάν τηρούν τους κανόνες του σπιτιού.
 •  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες και τους κανονισμούς των φιλοξενουμένων έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη χρήση του διαμερίσματος και να τους κηρύξουμε “ανεπιθύμητους επισκέπτες.”
 •  Από το σταθερό τηλέφωνο στο διαμέρισμα επιτρέπεται να κάνετε κλήσεις σε τοπικό επίπεδο, καθώς και λήψη όλων των κλήσεων. Για αντικειμενικούς λόγους η επικοινωνία για τις κλήσεις εκτός Βελιγραδίου είναι απενεργοποιημένη.

Παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε παρατυπία, αντίρρηση ή πρόβλημα εφαρμογής στο πρόσωπο που σας υποδέχτηκε στον αριθμό τηλεφώνου που έχετε λάβει.

Καλή και άνετη διαμονή σας εύχεται το διαμέρισμα Nirvana .