Kućni red

  • Apartman se mora napustiti do 10:00 časova na dan izlaska osim ako je dogovorom drugačije predviđeno.
  • Zadržavanje u apartmanu posle 10:00 časova povlači naplatu narednog dana.
  • Ulazak u apartman je od 15:00 časova osim ako durgačije nije dogovoreno.
  • U apartman nije dozvoljeno uvoditi životinje.
  • Gosti su dužni da svoje dragocenosti nose sa sobom, mi vam iz objektivnih razloga ne možemo garantovati za iste.
  • U apartmanu je zabranjeno koristiti rešoe i grejalice. Apartman je tako opremljen da vam pomenuti aparati neće trebati.
  • Gosti su dužni da čuvaju apartman i inventar. Svaka napravljena šteta mora biti nadoknađena.
  • Gosti ne smeju izazivati buku, galamu i remetiti javni red. Ovo naročito važi za period od 16h do 18h i od 22h do 07h. Vikendima od 14h do 18h i od 22h do 08h subotom, a nedeljom do 10h.
  • U apartmanu je moguće neometano primati posetioce, ukoliko se isti drže ovog kućnog reda.
  • U slučaju nepridržavanja ovog kućnog reda imamo pravo da gostu otkažemo korišćenje apartmana i da ga proglasimo „nepoželjnim gostom“.

Molimo goste da bilo kakvu nepravilnost, zamerku ili problem prijave osobi koja je izvršila useljenje na broj telefona koji ste dobili.
Prijatan i ugodan boravak želi vam apartman Nirvana!