Kućni red

 • Apartman se mora napustiti do 11:00 časova na dan izlaska osim ako je dogovorom drugačije predviđeno.
 • Zadržavanje apartmana posle 11:00 časova povlači naplatu narednog dana.
 • Ulazak u apartman je od 14:00 časova a moguće je i ranije ukoliko je apartman slobodan.
 • U apartman nije dozvoljeno uvoditi životinje.
 • Gosti su dužni da svoje dragocenosti nose sa sobom, mi vam iz objektivnih razloga ne možemo garantovati za iste.
 • U apartmanu je zabranjeno koristiti rešoe i grejalice. Apartman je tako opremljen da vam pomenuti aparati neće trebati.
 • Gosti su dužni da čuvaju apartman iinventar. Svaka napravljena šteta mora biti nadoknađena.
 • Gosti ne smeju izazivati buku, galamu i remetiti javni red. Ovo naročito važi za period od 14 do 17 časova i od 22 do 09 časova.
 • U apartmanu je moguće neometano primati posetioce, ukoliko se isti drže ovog kučnog reda.
 • U slučaju nepridržavanja ovog kućnog reda imamo pravo da gostu otkažemo korišćenje apartmana i da ga proglasimo „nepoželjnim gostom“.
 • Sa fiksnog telefona u apartmanu dozvoljeno je neometano telefoniranje u lokalu kao i primanje svih poziva. Iz objektivnih razloga u telekomu je onemogućeno biranje brojeva van Beograda.

Molimo goste da bilo kakvu nepravilnost, zamerku ili problem prijave osobi koja je izvršila useljenje na broj telefona koji ste dobili.
Prijatan i ugodan boravak želi vam aprtman Nirvana