Паркинг

Паркиране в Белград, организиран от зони. Първата зона е маркиран в червено, се допуска максимум една час. Втората зона е маркиран в жълто, могат да паркират в продължение на два часа. Третата зона е маркирана в зелено, паркирането е разрешено три часа.

Паркингът може да плати чрез изпращане на SMS до мобилен телефон, трябва само да подаде своя регистрационен номер на 9111 за първата зона, 9112 за втората зона или 9113 за третата зона.

Паркинг може да се плати с помощта на билетите за паркиране, които можете да си купите в kioscima.Parking карта до насита и ще оставят колата на видимо mestu.Beograd има шест обществени гаражи.

.