Parkowanie

Parking w Belgradzie organizowany przez strefach. Pierwsza strefa jest oznaczony na czerwono, dopuszcza się do jednej godziny. Druga linia jest oznaczony na żółto, parkować przez dwie godziny. Trzecia strefa jest oznaczony na zielono, parkowanie jest dozwolone trzy godziny.

Parking może zapłacić wysyłając SMS mobilnego telefonu, trzeba tylko do podania numeru rejestracyjnego na numer 9111 dla pierwszej strefy, numer 9112 dla innej strefy lub 9113 dla trzeciej strefy.

Parking jest możliwy do zapłaty i korzystania z biletów parkingowych, które można kupić w kiosku

Karta parkingowa jest gotowa i pozostawiona w samochodzie w widocznym mestu.Beograd ma również sześć garaży publicznych.