Плащане

Кога и на кого да платя?

Плащането се извършва, когато се вземат ключовете от лицето, което ви е дало. За всяко плащане ще получите сметката.

Мога ли да платя с евро или в чуждестранна валута?

Плащането се извършва от динара по средния обменен курс на Националната банка към датата на извършване на плащането. Апартаментът се намира в близост до обменните бюра и промяната на валутата няма да бъде проблем.

Мога ли да платя с кредитна карта или чек?

За сега, плащането може да бъде само в пари в брой. Въпреки това, апартаментът се намира в близост до банкомат, така че повишаването на пари не е проблем.

Мога ли да платя в края на престоя?

Плащането се извършва само предварително, когато се вземат ключовете.

Трябва ли да се плаща предварително в продължение на няколко дни по-рано, за да направите резервация не беше сигурен?

Ако вие настоявате за авансово плащане не представлява малък проблем. Но дори и без това, резервация си в отговор ще получите е безопасно.