Plaćanje

Kada i kome plaćam?

Plaćanje se vrši prilikom preuzimanja ključeva osobi koja vam ih je dala. Za svako plaćanje dobićete račun.

Mogu li platiti u evrima ili nekoj stranoj valuti?

Plaćanje se vrši dinarima, po srednjem kursu narodne banke na dan kada se vrši plaćanje. Apartman se nalazi u blizini menjačnice tako da zamena valute neće predstavljati neki problem.

Mogu li platiti karticom ili čekovima?

Za sada plaćanje je jedino moguće izvršiti u gotovini. Međutim, apartman se nalazi u neposrednoj blizini bankomata, tako da vam dolazak do gotovine neće predstavljati nikakav problem.

Mogu li platiti na kraju boravka?

Plaćanje se vrši isključivo unapred, prilikom preuzimanja ključeva.

Moram li uplatiti avans nekoliko dana unapred kako bi mi rezervacija bila sigurna?

Ukoliko insistirate na uplati avansa to neče predstavljati ni najmanji problem. Ali i bez toga, vaša rezervacija na koju ste dobili odgovor je sigurna.