Plaćanje

Kada i kome plaćam?

Plaćanje se vrši prilikom preuzimanja ključeva osobi koja vam ih je dala.

Mogu li platiti u evrima ili nekoj stranoj valuti?

Plaćanje se vrši u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan ulaska u apartman. Takođe, plaćanje je moguće izvršiti i u evrima. Apartman se nalazi u blizini menjačnice tako da zamena valute neće predstavljati problem.

Mogu li platiti karticom ili čekovima?

Za sada plaćanje je jedino moguće izvršiti u gotovini. Međutim, apartman se nalazi u neposrednoj blizini bankomata, tako da vam dolazak do gotovine neće predstavljati nikakav problem.

Mogu li platiti na kraju boravka?

Plaćanje se vrši isključivo unapred, prilikom preuzimanja ključeva.

Moram li uplatiti avans nekoliko dana unapred kako bi mi rezervacija bila sigurna?

Ukoliko insistirate na uplati avansa to neće predstavljati ni najmanji problem. Ali i bez toga, vaša rezervacija na koju ste dobili odgovor je sigurna.