Regulile casei

 • Ai nevoie de a părăsi apartamentul până la ora 11:00 în ziua de eliberare, cu excepția cazului în care sa convenit altfel.
 • Păstrarea apartamentelor după ora 11:00 se retrage taxa a doua zi.
 • Check-in este de la ora 14:00 și, eventual, mai devreme în cazul în care apartamentul este disponibil.
 • Animalele nu sunt permise în apartament
 • Oaspeții trebuie să-și poarte cu ei obiectele de valoare, din motive obiective, nu le putem garanta.
 • Apartamentul este interzis să folosească încălzitoare și plite. Apartamentul este bine echipat, nu este necesar să menționăm aparatele.
 • Oaspeții trebuie să păstreze inventarul apartamentului. Orice daune produse trebuie compensate.
 • Oaspeții nu trebuie să provoace zgomot, zgomot și perturbă ordinea publică. Acest lucru este valabil mai ales pentru perioada de la 14 la 17 ore și de la 22 până la 09 oră.
 • Apartamentul este posibil pentru a face și a primi vizitatori, în cazul în care respectă aceste reguli de casă.
 • Nerespectarea acestei reguli casei au dreptul de a anula utilizarea suite de oaspeți și să-l declare „oaspeți nepoftiți.“

  Oaspeții sunt rugați să raporteze orice neregulă, problemă sau obiecție persoanei care le-a introdus în apartament la numărul de telefon pe care l-au primit.
  Bucurați-vă de un sejur frumos și plăcut în apartamentul Nirvana.