Важни телефонни номера

Телефонен номер за Белград при домашни условия е 011.
Номерът на Сърбия в международния трафик е 381.

Ако се обадите от чужбина, Белград трябва да се обърне към съответния международен кодекс
Npr. 00, после кода на Сърбия 381, кода на областта (без водещата 0) 11

За да се обадите в чужбина от Белград, за да наберете международния код 00, следван от кода на страната, кода на областта (без 0) и накрая телефонния номер.

Servisni telefoni

Полиция192
Противопожарна служба 193
Линейка194
Точно време 195
Телеграми по телефона 1961
Международните разговори 19011
AMMS пътна помощ 1987
Различни спортна информация 9814
Mетеорологични данни 19822
Пробуждане (00-24h) 19811
Обща информация (00-24h) 19812