Parking

Parkiranje u Beogradu je organizovano po zonama. Prva zona je obeležena crvenom bojom, dozvoljeno je najduže jedan sat. Druga zona je obeležena žutom bojom, dozvoljeno parkiranje je dva sata. Treća zona je obeležena zelenom bojom,dozvoljeno parkiranje je tri sata.

Parking možete da platite slanjem SMS poruke mobilnim telefonom, treba samo da pošaljete broj svoje registracije na broj 9111 za prvu zonu,broj 9112 za drugu zonu ili broj 9113 za treču zonu.

Parking je moguče platiti i pomoču parking karte koju možete da kupite u kioscima.Parking karta se popuni i ostavi u kolima na vidnom mestu.Beograd poseduje i šest javnih garaža.