Važni telefoni

Telefonski broj za Beograd u domaćem (nacionalnom) saobraćaju je 011.
Telefonski broj za Srbiju u međunarodnom saobračaju je 381.

Ukoliko pozivate Beograd iz inostranstva treba okrenuti odgovarajuči međunarodni kod,
npr.00, potom pozivni broj za Srbiju 381 i pozivni broj grada (bez početne 0) 11.

Za pozivanje inostranstva iz Beograda treba okrenuti međunarodni kod 00, zatim pozivni broj zemlje,pozivni broj grada (bez 0) i na kraju,telefonski broj pretplatnika.

Servisni telefoni

Policija192
Vatrogasci193
Hitna pomoć194
Tačno vreme195
Predaja telegrama telefonom1961
Prijava međunarodnih razgovora19011
AMMS pomoč na putu1987
Razna sportska obaveštenja9814
Meteorološki podaci19822
Buđenje ( 00-24 h )19811
Razna obaveštenja ( 00-24 h)19812